Libertarianskt Forum
 
PrenumereraNästa nummerÄldre nummerRedaktionAnnonseraVänner
 
 
  Utgivningen av tidskriften har upphört. Webbplatsen finns tills vidare tillgänglig i informationshänseende.


Libertarianskt Forum företräder den radikala libertarianska idétraditionen, vilken hämtar inspiration från främst den fredliga anarkismen men som även bygger på delar av den klassiska liberalismen och socialismen. Denna libertarianska tanke är helt och hållet en grundläggande och genomgripande tanke om frihet och frivillighet, och innebär ett starkt försvar för varje människas rätt att själv bestämma sin framtid. Den innebär således också en grundläggande skepticism gentemot makten och dem som gör anspråk på den.

Vi som arbetar med tidningen är som följer.


Redaktör   Per Bylund

Redaktionssekreterare   Thord Swedenhammar

Redaktion   Jesper Andersson
Martin Rotberg
Ebba Swedenhammar

Ansvarig utgivare   Per Bylund


För kontakt med någon av medlemmarna av redaktionen eller ansvarig utgivare, vänligen skicka e-post till red@libertariansktforum.org. Uppge namn och egen e-post för snabbt svar. För prenumerationer se här.

För signerat material i Libertarianskt Forum svarar författare, för osignerat material ansvarar redaktionen gemensamt.